Przedsiębiorstwo Wdrażania Postępu Technicznego POSTEOR Sp. z o. o.

Przedsiębiorstwo Wdrażania Postępu Technicznego „POSTEOR” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zrealizowała projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Wdrożenie technologii wytwarzania części zamiennych do turbin parowych metodą odtworzeniową”

 

Celem projektu było wdrożenie nowej, własnej, niestosowanej przez innych technologii wytwarzania części zamiennych do turbin parowych metodą odtworzeniową. Rezultatem projektu jest wprowadzenie do oferty naszej firmy usługi wytwarzania części zamiennych do turbin parowych według tej technologii.

Informacja na temat wdrożonej technologii wytwarzania części zamiennych do turbin parowych metodą odtworzeniową:

on https://posteor.com.pl/technologia-wytwarzania-czesci-zamiennych-do-turbin-parowych/

 

Wartość projektu: 8 564 100,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 5 675 600,00 zł