Przedsiębiorstwo Wdrażania Postępu Technicznego POSTEOR Sp. z o. o.

Konstrukcje
i rurociągi

Konstrukcje stalowe

Firma Posteor zajmuje się kompleksowym wykonawstwem konstrukcji stalowych ze stali czarnej i stali nierdzewnych, począwszy od wyprodukowania półfabrykatów po montaż całej konstrukcji.

Większość tego typu produkcji skierowana jest na wymagające rynki zagraniczne. Wydajność, dostępność własnej hali produkcyjnej, połączenie transportowe z drogą E7 oraz zaplecze techniczne pozwalają nam podjąć się produkcji konstrukcji stalowych o masie do 12 ton.

Produkcja konstrukcji stalowych  jest dostosowana do indywidualnych wymagań klienta i obejmuje:

  • konstrukcje stalowe oraz wyroby dla obszaru Offshore
  • konstrukcje maszynowe dla ciężkich maszyn budowlanych i transportowych
  • konstrukcje instalacji przemysłowych

Zrealizowane projekty konstrukcji nierdzewnych dotyczą między innymi:

przenośników wibracyjnych, podajników ślimakowych, przenośników taśmowych, ram nośnych w tym podestów serwisowych,  stojaków do przenośników taśmowych itp.

    Rurociągi

    Firma Posteor zajmuje się kompleksowym wykonawstwem instalacji rurowych ze stali czarnej i stali nierdzewnych, począwszy od wyprodukowania półfabrykatów po montaż całej instalacji.

    Produkcja instalacji rurowych jest dostosowana do indywidualnych wymagań klienta i obejmuje między innymi instalacje rurociągów procesowych (rurociągi pary, wody, sprężonego powietrza) oraz układów pomocniczych w turbozespołach oraz układach hydraulicznych.