Przedsiębiorstwo Wdrażania Postępu Technicznego POSTEOR Sp. z o. o.

Układy regulacji i hydraulika siłowa

Części zamienne układów hydraulicznych

Wykonujemy części zamienne do układów hydraulicznych.  Produkcja prowadzona jest w oparciu o dokumentację powierzoną lub odtworzeniową, wykonaną przez nasz zespół.

Posiadamy kompetencje do wykonania części zarówno do nowoczesnych wysokociśnieniowych układów pracujących na płynach niepalnych opartych na elektro-hydraulice, jak  i do układów tradycyjnych mechaniczno-hydraulicznych niskociśnieniowych pracujących na olejach turbinowych.

Oferta obejmuje wykonanie części zamiennych do:

 • głównych pomp olejowych,
 • chłodnic olejowych,
 • zaworów przelewowych,
 • serwomotorów odcinających,
 • serwomotorów regulacyjnych,
 • regulatorów obrotów,
 • regulatorów bezpieczeństwa,
 • regulatorów przeciwciśnienia i upustu,
 • suwaków sumujących,
 • suwaków zabezpieczeń,
 • suwaków uzbrojenia,
 • bloków wybicia,
 • wzmacniaczy spływu,

Remonty

Oferujemy kompleksową usługę remontową, z uwzględnieniem dyspozycyjności eksploatacyjnej remontowanego urządzenia, ograniczeniem ilości i czasu przestojów oraz optymalizacją kosztów eksploatacyjnych.

Zakres naszych usług jest dopasowywany indywidualnie do potrzeb klienta i dotyczy głównie remontów:

 • przekładni hydrokinetycznej
 • siłowników klap zwrotnych
 • układów regulacji,
 • układów oleju smarnego i lewarowego,
 • głównej pompy oleju smarnego,
 • chłodnic olejowych,
 • zaworów przelewowych,
 • serwomotorów odcinających,
 • serwomotorów regulacyjnych,
 • regulatorów obrotów,
 • regulatorów bezpieczeństwa,
 • regulatorów przeciwciśnienia i upustu,
 • suwaków sumujących,
 • suwaków zabezpieczeń,
 • uzbrojenia,
 • bloków wybicia,
 • wzmacniaczy spływu,
 • ulepszanie węzłów konstrukcyjnych podczas czynności remontowych,

Diagnostyka

W ramach opracowania diagnostycznego zbierane są informacje o stanie układu hydraulicznego

Zgromadzone informacje pozwalają użytkownikowi  na ocenę zmian zachodzących w eksploatacji oraz zaplanowanie działań związanych z poprawą działania urządzeń. Oferujemy również pomoc w konfiguracji optymalnego zakresu diagnostyki.

Zakres usługi jest dopasowywany indywidualnie do potrzeb klienta i dotyczy:

 • diagnostyki układów regulacji,
 • diagnostyki układów oleju smarnego,
 • diagnostyk układów oleju lewarowego.

Posiadamy hydrauliczną stację prób, pozwalającą na remont i próby głównych elementów układów regulacji turbin w warunkach warsztatowych.

Wykonujemy diagnostykę zarówno nowoczesnych elektrohydraulicznych rozwiązań opartych na układach średnio i wysoko ciśnieniowych i elementach wykonawczych firm Vickers, Rexroth, Moog, Voith, jak również konwencjonalnych nisko i średnio ciśnieniowych układów mechaniczno-hydraulicznych. 

Nasze wyposażenie pozwala na diagnostykę i ustawienie następujących zespołów:

 • serwomotory regulacyjne,
 • serwomotory odcinające,
 • mechaniczne regulatory bezpieczeństwa,
 • suwaki sumujące,
 • mechaniczne regulatory obrotów,
 • regulatory ciśnienia,
 • zadajniki, itd

Modernizacje

Modernizacje mają na celu zwiększenie wydajności turbozespołów, zapobieżenie ich nadmiernemu wyeksploatowaniu, poprawieniu ogólnej sprawności, dyspozycyjności i łatwości obsługi. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych urządzeń kontrolno-pomiarowych, przeprowadzane modernizacje zmniejszają koszty eksploatacji, remontów urządzeń oraz umożliwiają wczesne wykrywanie ewentualnych usterek.

Zakres naszych usług jest dopasowywany indywidualnie do potrzeb klienta i dotyczy głównie modernizacji:

 • kompleksowe modernizacje przekładni hydrokinetycznych,
 • układów oleju smarnego,
 • układów regulacji,
 • układów obejściowych,
 • serwomotorów odcinających i regulacyjnych,
 • układów oleju lewarowego,
 • układów odsysania oparów olejowych,
 • układów klap zwrotnych,

Produkcja

Produkujemy następujące urządzenia pomocnicze turbin parowych:

 • chłodnice oleju smarnego,
 • przekładnie,
 • zawory przelewowe oleju smarnego i regulacyjnego,
 • serwomotory zaworów regulacyjnych i odcinających
 • zasilacze hydrauliczne,
 • główne pompy olejowe,
 • klapy francuskie,
 • siłowniki KOS,

Projektowanie i doradztwo

Świadczymy usługi projektowo- doradcze w zakresie obejmującym turbiny parowe i układy około turbinowe. Proponujemy nowe ulepszone rozwiązania, eliminujące słabe punkty starych urządzeń wykorzystując nowoczesne rozwiązania dotyczące urządzeń energetycznych.

Oferujemy doradztwo i projektowanie w następujących zakresach:

 • obliczenia bilansowe układów olejowych
 • doradztwo techniczne w zakresie układów regulacji turbin parowych
 • modernizacje
 • dokumentacja odtworzeniowa
 • projektowanie układów olejowych,

Układy regulacji automatycznej

Oferujemy kompleksowe realizacje układów regulacji elektrohydraulicznej: projektowanie, wykonawstwo, montaże, uruchomienia, nadzory z zakresu:

 

 • elektrohydrauliczne układy regulacji turbin
 • elektrohydrauliczne układy regulacji przekładni hydrokinetycznych
 • systemy automatyki maszynowi
 • wizualizacja, akwizycja danych

  Realizowane przez nasz projekty pozwalają użytkownikowi uzyskać szereg korzyści:

  1. Poprawa jakości regulacji:
  • możliwość pełnego przystosowania układu regulacji turbin do obecnych i przyszłych wymagań w zakresie regulacji wtórnej i pierwotnej bloku,
  • możliwość bardzo prostej optymalizacji nastaw,
  • zmniejszenie nieczułości układów regulacji,
  • optymalizacja czasu rozruchu,
  • poprawa stabilności regulacji,
  • ograniczenie wpływu błędów obsługi,
  1. Zwiększenie bezpieczeństwa turbozespołu:
  • redundancja zasadniczych funkcji regulatora,
  • dwu/trzykanałowe układy zabezpieczeń z możliwością kontroli podczas pracy,
  • dodatkowe niezależne układy zabezpieczeń przed rozbieganiem,
  • poprawa pewności działania stacji zrzutowych,
  1. Rozszerzenie funkcji i możliwości układu, a w szczególności:
  • rozszerzenie układu o regulator mocy,
  • możliwość automatycznego naboru obrotów w trakcie uruchomiania,
  • możliwość automatycznego sterowania naborem mocy,
  • możliwość współpracy z innymi układami regulacji bloku,
  • możliwość swobodnej zmiany struktury i parametrów układów regulacji,
  • możliwość automatycznej synchronizacji,
  • możliwość koordynacji z regulacja kotła,
  1. Zwiększenie żywotności bloku:
  • możliwość precyzyjnego i powtarzalnego prowadzenia rozruchu i obciążenia,
  • uwzględnienie naprężeń termicznych w głównych elementach turbiny
  • ograniczenie przypadkowych odstawień,
  1. Zmniejszenie kosztów okresowej obsługi i remontów:
  • praktycznie zerowe zużycie układów elektronicznych w trakcie eksploatacji,
  • zmniejszenie ilości zespołów hydraulicznych i pneumatycznych,
  • zwiększenie okresów między remontowych,
  • skrócenie czasu obsługi lub remontu układu regulacji,
  1. Zwiększenie komfortu obsługi:
  • możliwość obserwacji wielu parametrów w układzie,
  • wykluczenie błędnych decyzji operatora,
  • prosty i logicznie zaprojektowany pulpit operatora,