Przedsiębiorstwo Wdrażania Postępu Technicznego POSTEOR Sp. z o. o.

Energetyka

Części zamienne turbin parowych

Wykonujemy części zamienne do turbin parowych  różnych producentów np.  PBS, Skoda, Siemens, Alstom, Lang, Zamech, AEG, KKK, ABB, BBC, Yugoturbina.  Produkcja prowadzona jest w oparciu o dokumentację powierzoną lub wykonaną przez nasz zespół z odtworzenia części.

Dzięki realizacji  projektu współfinansowanego z Funduszy Europejskich pt. „Wdrożenie technologii wytwarzania części zamiennych do turbin parowych metodą odtworzeniową”, wdrożyliśmy nowy proces wytwarzania części zamiennych do turbin parowych. Proces dotychczas realizowany został udoskonalony i unowocześniony. Wprowadzone zmiany pozwalają  na krótszy czas realizacji, większą precyzję wykonania oraz  większą trwałość elementów poprzez zwiększenie twardości w procesie azotowania.   Zmiana obejmuje kluczowe etapy procesu wytwarzania części zamiennych do turbin parowych metodą odtworzeniową tj. pomiary, napawanie stellitem i przygotowanie powierzchni pod  azotowanie gazowe.

Oferta obejmuje wykonanie części zamiennych do turbin parowych i urządzeń pomocniczych:

 • tarcze kierownicze,
 • segmenty dyszowe,
 • kompletne zawory odcinające,
 • kompletne zawory regulacyjne,
 • kompletne serwomotory odcinające,
 • kompletne serwomotory regulacyjne,
 • dyfuzory,
 • wrzeciona,
 • tuleje labiryntowe,
 • tulejki prowadzące
 • grzyby,
 • grzybki wstępne
 • pierścienie uszczelniające,
 • uszczelnienia labiryntowe,
 • korpusy dławnic,
 • śruby kadłubowe i zaworowe,
 • łożyska,
 • sprzęgła,
 • koła i wieńce zębate,
 • krzywki,
 • ślimaki i ślimacznice,

Remonty

 Oferujemy kompleksową usługę remontową, z uwzględnieniem dyspozycyjności eksploatacyjnej remontowanego urządzenia, ograniczeniem ilości i czasu przestojów oraz optymalizacją kosztów eksploatacyjnych.

Zakres naszych usług jest dopasowywany indywidualnie do potrzeb klienta i dotyczy głównie remontów:

 • kompletnego turbozespołu
 • przekładni hydrokinetycznej
 • pomp kondensatu
 • klap zwrotnych
 • wymienników ciepła,
 • armatury,
 • stojaków łożyskowych,
 • obejm tarcz kierowniczych,
 • korpusów dławnic,
 • komór zaworowych,
 • łożysk turbinowych,
 • skrzynek dyszowych,
 • układów regulacji,
 • układów oleju smarnego i lewarowego,
 • sprzęgieł wirnikowych,
 • ulepszanie węzłów konstrukcyjnych podczas czynności remontowych,

Diagnostyka

W ramach opracowania diagnostycznego zbierane są informacje o stanie turbiny i urządzeń około turbinowych.

Zgromadzone informacje pozwalają użytkownikowi  na ocenę zmian zachodzących w eksploatacji oraz zaplanowanie działań związanych z poprawą działania urządzeń. Oferujemy również pomoc w konfiguracji optymalnego zakresu diagnostyki.

Zakres tej usługi jest dopasowywany indywidualnie do potrzeb klienta i dotyczy :

 • diagnostyki układów regulacji,
 • diagnostyki układów oleju smarnego,
 • diagnostyki stanu dynamicznego maszyny,
 • modernizacji układów pomiarów specjalnych.

Posiadamy hydrauliczną stację prób, pozwalającą na remont i próby głównych elementów układów regulacji turbin w warunkach warsztatowych. Wykonujemy diagnostykę zarówno nowoczesnych elektrohydraulicznych rozwiązań opartych na układach średnio i wysoko ciśnieniowych i elementach wykonawczych firm Vickers, Rexroth, Moog, Voith, jak również konwencjonalnych nisko i średnio ciśnieniowych układów mechaniczno-hydraulicznych.

Nasze wyposażenie pozwala na diagnostykę i ustawienie następujących zespołów:

 • serwomotory regulacyjne,
 • serwomotory odcinające,
 • mechaniczne regulatory bezpieczeństwa,
 • suwaki sumujące,
 • mechaniczne regulatory obrotów,
 • regulatory ciśnienia,
 • zadajniki, itd

Modernizacje

Modernizacje mają na celu zwiększenie wydajności turbozespołów, zapobieżenie ich nadmiernemu wyeksploatowaniu, poprawieniu ogólnej sprawności, dyspozycyjności i łatwości obsługi. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych urządzeń kontrolno-pomiarowych, przeprowadzane modernizacje zmniejszają koszty eksploatacji, remontów urządzeń oraz umożliwiają wczesne wykrywanie ewentualnych usterek.

Zakres naszych usług jest dopasowywany indywidualnie do potrzeb klienta i dotyczy głównie modernizacji:

 • kompleksowe modernizacje turbozespołów,
 • kompleksowe modernizacje przekładni hydrokinetycznych,
 • układów oleju smarnego,
 • układów przyspieszonego studzenia,
 • układów regulacji,
 • układów obejściowych,
 • systemów uszczelnień,
 • układów odwodnieni,
 • zaworów odcinających i regulacyjnych,
 • układów oleju lewarowego,
 • układów odsysania oparów olejowych,
 • układów klap zwrotnych,

Produkcja

Produkujemy następujące urządzenia pomocnicze turbin parowych:

 • skraplacze pary z dławnic,
 • chłodnice pary dławnicowej,
 • pierścienie separacyjne,
 • chłodnice oleju smarnego,
 • przekładnie,
 • zawory parowe i wodne,
 • zawory przelewowe oleju smarnego i regulacyjnego,
 • serwomotory zaworów regulacyjnych i odcinających
 • zasilacze hydrauliczne,
 • główne pompy olejowe,
 • klapy francuskie,
 • siłowniki KOS,

Projektowanie i doradztwo

Świadczymy usługi projektowo- doradcze w zakresie obejmującym turbiny parowe i układy około turbinowe. Proponujemy nowe ulepszone rozwiązania, eliminujące słabe punkty starych urządzeń wykorzystując nowoczesne rozwiązania dotyczące urządzeń energetycznych.

Oferujemy doradztwo i projektowanie w następujących zakresach:

 • obliczenia układów przepływowych
 • obliczenia cieplne
 • doradztwo techniczne w zakresie turbin parowych
 • obliczenia wytrzymałościowe
 • modernizacje
 • dokumentacja odtworzeniowa
 • analiza pracy turbin wraz z zaleceniami modernizacyjnym
 • analiza ekonomiczno-techniczna służąca jako podstawa do SIWZ remontów turbin parowych
 • projektowanie układów parowych,
 • projektowanie układów wody chłodzącej,
 • projektowanie układów olejowych,
 • analizy fundamentów

Układy regulacji automatycznej

Oferujemy usługę kompleksowej realizacji układów regulacji elektrohydraulicznej: projektowanie, wykonawstwo, montaże, uruchomienia, nadzory z zakresu:

 • elektrohydrauliczne układy regulacji turbin
 • elektrohydrauliczne układy regulacji przekładni hydrokinetycznych
 • systemy automatyki maszynowi
 • wizualizacja, akwizycja danych
 • systemy ograniczeń ruchowych