Przedsiębiorstwo Wdrażania Postępu Technicznego POSTEOR Sp. z o. o.

O firmie

Przedsiębiorstwo Wdrażania Postępu Technicznego POSTEOR rozpoczęło działalność w 1974 roku.

Oddział w Sopocie utworzono w roku 1976. W 1991 roku Oddział został sprywatyzowany na zasadach akcjonariatu pracowniczego i uzyskał samodzielność prawną i finansową. W okresie tym w firmie  Posteor zostało zrealizowanych kilkaset wdrożeń wynalazków, wzorów użytkowych i prac naukowo-badawczych z różnych branż.

W aktualnej formie  P.W.P.T. POSTEOR Sp. z o.o. prowadzi działalność od 2002 r., koncentrując się na  w branży energetycznej i przemysłowej.

Administracyjna siedziba firmy znajduje się w Sopocie, natomiast w Elblągu znajduje się oddział zajmujący się działalnością firmy: projektowaniem, remontami, serwisowaniem i produkcją.

Przedsiębiorstwo specjalizuje się w remontach, modernizacjach oraz serwisowania turbin parowych, i urządzeń energetycznych, w tym układów przepływowych turbin parowych, układów regulacji automatycznej, instalacji urządzeń pomocniczych oraz armatury dla energetyki zawodowej, przemysłowej oraz ciepłownictwa. Istotną działalnością  firmy jest usługa obróbki skrawaniem oraz produkcja części zamiennych do turbin parowych metodą odtworzeniową lub wg dokumentacji klienta.

Wieloletnie doświadczenie, zdobyte w praktyce poprzez realizację wielu modernizacji  turbin parowych i urządzeń około turbinowych, układów regulacji, układów hydraulicznych, w tym odtworzenie i produkcję części i podzespołów w nich stosowanych,  pozwala na podejmowanie trudnych zadań modernizacyjnych, głównie w energetyce.

W latach 2020-2022, Przedsiębiorstwo Wdrażania Postępu Technicznego „POSTEOR” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizowała projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Wdrożenie technologii wytwarzania części zamiennych do turbin parowych metodą odtworzeniową”.

Celem projektu było wdrożenie nowej, własnej, niestosowanej przez innych technologii wytwarzania części zamiennych do turbin parowych metodą odtworzeniową. Rezultatem projektu jest wprowadzenie do oferty firmy usługi wytwarzania części zamiennych do turbin parowych według tej technologii.

Dzięki realizacji projektu park maszynowy w firmie został rozbudowany  i unowocześniony.

W ostatnich kilku latach firma uzyskała szereg wyróżnień m.in. Forbsa 2017, Forbsa 2016, Gazele Biznesu 2016, Gazele Biznesu 2015, Wprost Orły 2016 i Certyfikat Wiarygodności Biznesowej CWB 2014.

Certyfikaty i uprawnienia

Polityka jakości