Przedsiębiorstwo Wdrażania Postępu Technicznego POSTEOR Sp. z o. o.

Obróbka mechaniczna

Obróbka mechaniczna na maszynach CNC i konwencjonalnych

Świadczymy usługi z zakresu obróbki skrawaniem, w tym również elementów  o dużym stopniu skomplikowania i trudnych technologicznie. Wykonujemy detale i elementy zarówno metodą odtworzeniową, w oparciu o własną dokumentację i technologię, jak i dokumentację dostarczoną przez Klienta. Na naszych maszynach CNC jesteśmy w stanie uzyskać wysoką powtarzalność i dokładność detali.

Zakres usługi obróbki skrawaniem:

  • toczenie
  • frezowanie
  • rozwiercanie
  • wiercenie wiertłami pełnymi
  • wiercenie wiertłami trepanacyjnymi
  • wytaczanie
  • gwintowanie

Obróbka cieplna i cieplno-chemiczna

W technologicznie uzasadnionych przypadkach poddawane są obróbce cieplnej (wyżarzanie odprężające) lub cieplno-chemicznej (azotowanie utwardzające)

Wykaz obrabiarek i urządzeń obróbczych